Skip to content

Kumaha Carana Jadi Jalmi nu Handap Asor?

20 Oktober 2011

Iblis laknatullah `Alaih dicawiskeun lebet ka Naraka salami-lamina pedah ngabogaan sifat takabur jeung sombong. Asa maneh pang diciptakeun tina seuneu, asa pang agulna, pang mulyana nepi ka wani nolak parentah Gusti Allah SWT kana kudu sujud hormat ka Nabi Adam `Alaihssalam. 

Urang salaku umat Islam, nu ngaku Sayyidina wa Maulana Nabiyyuna Muhammad SAW janten Nabi sareng Rosul terakhir, omat pisan ulah nepi ngabogaan sifat sombong takabur jiga Iblis. Nabi Muhammad SAW ngaduhan sifat tawadho`, depe-depe, handap asor, teu adigung, teu sombong, tebih tina takabur.  Lamun hayang kaasup golongan ummat Kangjeng Nabi, maka kuda nurut kana sifat-sifat anu dicontokeun ku Nabi, diantarana tawadho` atawa handap asor.

Kumaha carana urang ngagaduhan sifat handap ashor?

Kasaurkeun dina kitab Nashoihul `Ibad, Syekh Nawawi Al-Banteni ngahikayatkeun Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani ngagaduhan cara kumaha urang diajar jadi jalma anu teu sombong, anu handap ashor.

1. Lamun urang ningali jalmi anu saluruheun dina umurna, langkung sepuh yuswana, urang kedah gaduh emutan eta jalma pasti tos langkung tipayun hirup di alam dunya, tangtos kesempatan ibadahna langkung seueur jeung amal pahalana ge tangtos langkung seueur tibatan urang.

2. Lamun urang ningali jalmi anu sahandapeun dina umrna, langkung anom yuswana, urang kedah gaduh emutan eta jalmi pasti langkung pandeuri jol ka alam dunyana, tangtos kesempatan nyieun dosa jeung maksiatna langkung sakedik leuwih saeutik tibatan urang, pastina dosana masih lobana keneh urang tibatan manehna.

3. Lamun urang ningali jalmi anu saluruheun dina elmuna, langkung alim, langkung faqih, urang kedah gaduh emutan eta jalmi pasti tambih-tambih seueur pahalana, sabab ku pahala nuntut elmuna, pahala ngamlakeunana komo bari jeung ku ngajarkeunana mah.

4. Lamun urang ningali jalmi anu sahandapeun dina elmuna, urang kedah gaduh emutan eta jalmi upami nuju dina kayaan maksiat ka Gusti, pasti ngabobaan dosa hiji ibaratna, tibatan urang nu apal kana elmuna, upami urang maksiat, pasti dua kali lipet dosana, dosa ku maksiatna, dosa ku elmuna.

5. Lamun urang ningali jalmi anu saluruheun dina ibadahna, langkung rajin kana sholat, maca Quran jeung rupi-rupi ibadah sejen na, urang kedah gaduh emutan eta jalmi pasti nuju ditangtayungan Rohmat nu kacida seueurna ti Gusti, tangtos langkung seueur pahalana jeung kamulyaan nana.

6. Lamun urang ningali jalmi nu sahandapeun dina ibadahna, malah sok sering katingali rajin maksiatna, urang kedah gaduh emutan yen Gusti Allah Maha Kawasa ngabulak-balik hate jalmi, saha anu terang, isukan pageto eta jalmi dipasihan rohmat jeung hidayah anu kalintang seuerna dugi ka tiasa ngerenan maksiatna, ditampi tobatna malah maot dina kaayaan husnul khotimah.

7. Lamun urang ningali jalmi anu teu sanes Muslim, sanes Mu`min, urang kedah gaduh emutan yen Gusti Allah Maha Kawasa kana sadaya perkara, saha anu terang, kalayan rohmat, inayah, taofik jeung hidayah-Na, eta jalmi bisa jadi Muslim, bisa jadi jalmi beriman kalayan maot nyandak iman sareng islam.

Pamugi ieu pangeling-ngeling aya manfaat khusus kanggo pribadi, umumna kanggo nu maca. Mudah-mudahan hate urang dijauhkeun tina sombong adigung takabur;  Asa pang rajin ibadahna bakal loba pahalana. Asa pang Islam na bakal ka surga pangheulana. Asa pang kolotna loba nyieun amal hadena loba pahalana. Asa ngora keneh saeutik dosana. Asa pang santri na ibadah nu paling bener, paling pas jeung elmuna, paling ditarima, paling menang pahalana. Padahal mah, ku asa “pang-pang na” malah matak tambah teuas hate jeung ngahapus kana pahala amal-amal ibadah nu tos dilakukeun. Na`udzu Billah !

Rumasa kuring ge saeutik lobana masih keneh aya rasa adigung sombong, ku kituna hayu urang sami-sami neda ka Gusti, ku washilahna Kangjeung Nabi, pamugi urang sadayana sing ditebihkeun tina panyakit sombong takabur, sing kalebet umat Kangjeung Rosul anu ikhlas jeung tawadho`.

Iklan

From → Agama, Sunda

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: